Tez Savunması: Aref Milani [14 Haziran]

Dilbilim Bölümü 14 Haziran 2022'de sizi bir tez savunmasına davet etmektedir. Aref Milani'nin savunması çevrimiçi olarak yapılacak ve herkese açık olacaktır. Hem öğretim üyelerimizi hem de öğrencilerimizi aramızda görmeyi umuyoruz.

Tez Adı: "Early Morpho-orthographic Decomposition in Persian Simple Verbs"

Gün: 14 Haziran 2022

Saat: 13:00

Yer: Zoom Toplantısı (Toplantı Kodu: 910 1884 5545 Şifre: aref)