Tez Savunması: Allyson Lee Kellum [14 Haziran]

Dilbilim Bölümü 14 Haziran 2022'de sizi bir tez savunmasına davet etmektedir. Allyson Lee Kellum'un savunması çevrimiçi olarak yapılacak ve herkese açık olacaktır. Hem öğretim üyelerimizi hem de öğrencilerimizi aramızda görmeyi umuyoruz.

Tez Adı: "Lexical Effects in Morphoorthographic Segmentation"

Tarih: 14 Haziran 2022

Saat: 11:30

Yer: Zoom Toplantısı (Toplantı Kodu: 948 9943 5415 Şifre: allyson)