Araştırma Görevlileri

Ofis : JF 314 

Telefon : 4909

Furkan Dikmen furkan.dikmen@boun.edu.tr
Muhammed İleri muhammed.ileri@boun.edu.tr
Onur Keleş onur.keles1@boun.edu.tr