Balkız ÖZTÜRK BAŞARAN

Professor
 • Causcasian Languages Coordinator
Office: 
JF 303
E-mail: 
balkiz.ozturk@boun.edu.tr
Phone: 
4911
Education: 

 

2004

Ph. D. in Linguistics. Harvard University

1999

M. A. in Linguistics, Boğaziçi University

1996

B. A. in Translation & Simultaneous Interpretation, Boğaziçi University

 

Research Interests: 

Syntax, Historical Linguistics, Caucasian Languages, Structure of Laz, Structure of Turkic languages.

 

Research Projects: 
 • PI, Lazca’daki Tematik Ekler ve Eylem Sınıfları. 2012-2014.
 • Boğaziçi University Research Fund
 • Projenin kuramsal kapsamı Lazca’da eylemlere eklenen tematik eklerin dağılımını incelemek ve buradan hareketle Lazca’daki eylem sınıflarını belirlemektir. Bu amaçla Lazca’nın beş ana diyalektine bakılacaktır: Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa.  Bu diyalektlerden toplanan veri kuramsal açıdan başlıca Filmore (1970) ve bu çalışmayı temel alan Levin ve Rappaport-Hovav (1991)’da öngörülen eylem sınıflarını belirleme ölçütleri kapsamında incelenecektir.
 •  
 • Researcher, Inferring the Evolutionary History of Turkic Languages using Answer Set Programming. 2007-2009.
 • TÜBİTAK
 • PI: Esra Erdem (Sabancı University)
 • Another goal of the proposed project is to reconstruct the evolutionary history of Turkic languages by using the phylogenetic system that will be developed in the project. The most relevant studies on this subject are related to the classification of Turkic languages according to either geographical or phonological principles; however, evaluation of languages with respect to each criterion has not always produced plausible results. In this study, we will gather and compile phonological, lexical, morphological, geographical, temporal information, and, for the first time, the evolutionary history of Turkic languages will be thoroughly investigated using computational methods and considering various sorts of criteria at the same time. By this way, Turkic languages will be studied, from the viewpoint of inference of evolutionary history, according to the criteria used for other language families, and thus will take its place in the literature.
 •  
 • PI, Lazca’daki Durum ve Uyum Eklerinin Biçimbirimsel ve Sözdizimsel Özellikleri. 2007-2008.
 • Boğaziçi University Research Fund
 • Bu projenin amacı, Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde konuşulan Lazca’daki durum ve uyum eklerinin biçimbirimsel ve sözdizimsel özelliklerini tipolojik ve kuramsal açıdan ele almak ve bu dilin genel sözdizimsel özelliklerinin bir dökümantasyonunu yapmaktır. Bu çalışmayla, ana dili Lazca olan kişilerden toplanacak sözlü verilerden hareketle durum ve uyum eklerinin özellikleri incelenecek ve üretici dilbilim kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

Publications

Books and edited volumes: 

Güven, M., Akar, D., Öztürk, B. & M. Kelepir (Eds.) (in press). Exploring the Turkish linguistic landscape: Essays in honor of Prof. Eser Erguvanlı Taylan. Studies in Language Companion Series. Amsterdam: John Benjamins.

Öztürk, B. & M. Pöchtrager (Eds.) (2011). Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484, Münich: LINCOM EUROPA.

Kelepir, M. & B. Öztürk (Eds.) (2007). Proceedings of Workshop in Altaic Formal Linguistics II, Boğaziçi University, Istanbul, October 2004. MIT Working Papers in Linguistics, Cambridge: MIT.

Öztürk, B. (2005.) Case, Referentiality and Phrase Structure. Linguistik Aktuell 77, Amsterdam: John Benjamins.

 

Articles and book chapters: 

Book Chapters

Öztürk, B. & Erguvanlı Taylan, E. (to appear). Omnipresent little vP in Pazar Laz. In R. D’Alessandro, I. Franco & A. Gallego (Eds.), The Verbal Domain. Oxford: Oxford University Press.

Öztürk, B. (2013). Postverbal constituents in SOV languages. In M. Sheehan & M. T. Biberauer (Eds.), Theoretical Approaches to Disharmonic Word Orders. Oxford University Press.

Öztürk, B. (2013). Rightward Movement, EPP and Specifiers: Evidence from Uyghur and Khalkha. In G. Webelhuth, M. Sailer & H. Walker (Eds.), Rightward Movement from a Cross-linguistic Perspective. Linguistik Aktuell, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 175-210)

Öztürk, B. (2012). Low, High and Higher Applicatives: Evidence from Pazar Laz. In M. V. Camacho Tabaoda, A. Jimenez Fernandez, J. Martin Gonzalez & M. Reyes Tejedor (Eds.), Information Structure and Agreement. Linguistik Aktuell 197, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 275-295)

Demirok, Ö., Emgin, B., Kaya, N., Öztürk, B., Sarıgül, Ö. & Taylan, E. (2011). Morphology. In B. Öztürk & M. Pöchtrager (Eds.), Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484. Münich: LINCOM EUROPA. (pp. 23-118)

Atlamaz, Ü., Emgin, B., Göksel, A., Gündoğdu, S., Öztürk, B. & Taylan, E. (2011). Syntax. In B. Öztürk & M. Pöchtrager (Eds.), Pazar Laz. LINCOM: Languages of the World Materials 484. Münich: LINCOM EUROPA.  (pp. 119-159)

Öztürk, B. (2008). Non-Configurationality: Free Word Order and Argument Drop in Turkish. In M. T. Biberauer (Ed.) The Limits of Syntactic Variation. Linguistik Aktuell 132, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 411-440)

Öztürk, B. (2006). Case-Driven Agree, EPP and Passive in Turkish. In W. Abraham & L. Leisiö (Eds.), Passivization and Typology. Typological Studies in Language 68, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 383-402)

Öztürk, B. (2006). Null Arguments and Case-driven Agree in Turkish. In C. Boeckx (Ed.), Minimalist Essays, Linguistik Aktuell 91, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 268-287)

Amand, G., Aygen, G., Cockerill, M. A., Lee, J. E. & Öztürk, B. (2002). Syntax. In C. Bowern & V. Lotridge (Eds.), Ndebele. LINCOM: Languages of the World Materials 416. Münich: LINCOM EUROPA. (pp. 53-79)

Öztürk, B. (2001). Turkish as a non-pro-drop language. In E. Erguvanlı-Taylan (Ed.), The Verb in Turkish. Linguistik Aktuell 44, Amsterdam: John Benjamins. (pp. 239-260)

 

Articles

Öztürk, B. & Erguvanlı Taylan, E. (in press). Possessive Phrases in Turkish. Lingua.

Demirok, Ö. F. & Öztürk, B. (2015). The Logophoric Complementizer in Laz. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2015/2: 45-69.

Erguvanlı Taylan, E. & Öztürk, B. (2014). Transitivity in Pazar Laz. Acta Linguistica Hungarica 61: 271–296.

Emgin, B. & Öztürk, B. (2011). Infinitival Clauses in Pazar Laz. In V. Tomelleri, M. Topadze & A. Lukianowicz (Eds.), Languages and Cultures in the Caucasus: Proceedings of the Current Advances in Caucasian Studies, University of Macerata, Italy, January 2010. Münich: Otto Sagner. (pp. 245-257)

Öztürk, B. (2011). Türkçe Ortaç Yapılarında Kullanılan Eklerin Seçimi. In Ç. Sağın-Şimşek & Ç. Hatipoğlu (Eds.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ODTÜ, Ankara, Mayıs 2010. Ankara: ODTÜ. (pp. 233-243)

Öztürk, B. (2010). Subjects in Pazar and Ardesheni Laz. Dilbilim Araştırmaları. Boğaziçi University Press. (pp. 33-50)

Öztürk, B. (2009). Incorporating Agents. Lingua 119:334-358. (SSCI DOI: 10.1016/j.lingua.2007.10.018)

Öztürk, B. (2008). Relativization strategies in Turkish. In C. Boeckx & S. Ulutaş (Eds.), Proceedings of Workshop on Altaic Formal Linguistics 4, Harvard University, Cambridge, May 2007. MITWPL, MIT, Cambridge. (pp. 241-253)

Oded, İ. & Öztürk, B. (2008). Türkçe’de Taşıma Denetim Altında mı? In Y. Çotuksöken & N. Yalçın (Eds.), 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2006. İstanbul. (pp. 255-263)

Öztürk, B. (2008). Is there agent incorporation? In N. Adams, A. Cooper, F. Parrill & Th. Wier (Eds.), Proceedings of Chicago Linguistic Society Meeting 40, University of Chicago, Chicago, April 2004. Chicago: Chicago Linguistic Society. (pp. 279-289)

Öztürk, B. (2007). Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish. In M. Kelepir & B. Öztürk (Eds.), Proceedings on Workshop on Altaic Formal Linguistics 2, Boğaziçi University, Istanbul, October 2004. MITWPL, MIT, Cambridge. (pp. 305-316)

Öztürk, B. (2006) Incorporation of agents in Turkish. In S. Yağcıoğlu & A. C. Değer (Eds.), Proceedings of International Conference on Turkish Linguistics 12, Dokuz Eylül University, İzmir, August 2004. İzmir: Dokuz Eylül University Press. (pp.235-248)

Gürcanlı, Ö. & Öztürk, B. (2005). Türkçe’de “ne…ne” öbekleri ve çift geçişli eylem yapıları. In M. Sarı & H. Nas (Eds.), 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Mayıs 2005. (pp. 54-65)

Öztürk, B. (2005). Asymmetry in Double-object Constructions in Turkish. In M. Temkin Martinez, A. Alcazar & R. Mayoral Hernandez (Eds.), Proceedings of Western Conference on Linguistics 2004, University of Southern California, Los Angeles, November 2004. California State University, Fresno. (pp. 248-262)

Öztürk, B. (2005). Pseudo-Incorporation of Agents. In S. Arunachalam, T. Scheffler, S. Sundaresan & J. Tauberer (Eds.), Proceedings of Penn Linguistics Colloquium 28, University of Pennsylvania, Philadelphia, February 2004. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, Philadelphia. (pp. 213-226)

Öztürk, B. (2004). DPs in Turkish. In K. İmer & G. Doğan (Eds.), Proceedings of the XI International Conference on Turkish Linguistics, Eastern Mediterranean University, Cyprus, August 2002. Gazimağusa. (pp. 57-66)

Öztürk, B. (2003). Complex Predicates in Turkish. In G. Aygen, C. Bowern & C. Quinn (Eds.), Harvard University Working Papers in Linguistics 9: Proceedings of GSAS/ Dudley House Workshop on Light Verbs, Harvard University, Cambridge Nov 2003. Cambridge. (pp. 171-192)

Öztürk, B. (2003). Adjunct Clauses in Turkish. In A. S. Özsoy, D. Akar, M. Nakipoğlu-Demiralp, E. Erguvanlı-Taylan & A. Aksu-Koç (Eds.), Proceedings of the X. International Conference on Turkish Linguistics, Boğaziçi University, Istanbul, August 2000. İstanbul: Boğaziçi University Press. (pp. 143-150)

Öztürk, B. (2001). Genitive Phrases in Turkish. In O. Matushansky, A. Costa, J. Martin-Gonzalez, L. Nathan & A. Szczegielniak (Eds.), Proceedings of HUMIT (Harvard University-MIT Joint Conference on Linguistics), Harvard University, Cambridge, August 2000. MITWPL 40, MIT, Cambridge. (pp. 205-216)

Öztürk, B. (2000). Bir Adıl-Düşürme dili olarak Türkçe. XIII. Türk Dilbilim Kurultayı Bildirileri, [Proceedings of the XIII. National Conference on Turkish Linguisctics], Boğaziçi University, Istanbul, 1999.

 

Working Papers

Öztürk, B. (2004). Case, Referentiality and Non-configurationality. In C. Bowern (Ed.), Harvard University Working Papers in Linguistics, Volume 10. Cambridge: Harvard University. (pp. 117-157)

Öztürk, B. (2003). Pseudo-incoporation in Turkish. In C. Boeckx, C. Bowern & J. Jasanoff (Eds.), Harvard Working Papers in Linguistics, Volume 8. Cambridge: Harvard University. (pp. 139-158)