Hocalarımız

Tam Zamanlı

JF 302
4912
JF 302 4912 akar@boun.edu.tr

Söylem analizi, tür analizi, dil ve cinsiyet, dil edinimi

JF 307
4903
JF 307 4903 umit.atlamaz {atsign} boun.edu.tr

Durum, Ergativite, Durum/Uyum ayrılığı, Kısmi uyum, Uyum ihlalleri, Değişken nesne ekleri, Duygu analizi, Doğal Dil çıkarımı, Ontoloji

JF 311
4908
JF 311 4908 metin.bagriacik@boun.edu.tr

Biçimbilimsel-sözdizimsel mikro varyasyon, Tarihsel biçimbilim--sözdizimi, Biçimbilimsel-sözdizimsel düzeyde dil teması, Kartografik sözdizimi, Kelime yapısı, Modern Yunan lehçeleri, Türkçe

 
JF 312
4914
JF 312 4914 stefano.canalis@boun.edu.tr

Sesbilimsel temsiller, özellik teorisi, vurgu, uzunluk, ünlü uyumu, tarihsel sesbilim, fonetik / fonoloji karşılıklı ilişkileri, dilbilimin tarihi

JF 309
4906
JF 309 4906 omerfaruk.demirok@boun.edu.tr

sözdizim (üye yapısı, durum ve uyum sistemleri, adlaştırma), formel anlambilim (scope, intensionality), biçimbirim (Distributed Morphology, Nanosyntax), Türkçe, Kafkas dilleri, tehlike altındaki diller, saha çalışması

JF 306
4902
JF 306 4902 kadir.gokgoz@boun.edu.tr

Dil Ediniminde Yaşın Etkileri, Bimodal İki Dillilik, Ezgi-Sözdizimi Etkileşimi, Sağır Eğitimi, Okuryazarlık, Türk İşaret Dili (TİD), Amerikan İşaret Dili (ASL), Türkçe

JF 305
4901
JF 305 4901 elena.guerzoni@boun.edu.tr

Formel anlambilim, Formel edimbilim, Dünya dillerinde anambilim ve edimbilimin aşağıdaki ampirik alanlarda sözdizimiyle etkileşimi: Negatif Kutupluluk ve Negatif Uyum, Soru cümleleri ve onları içine alan yüklemler, Önvarsayım Projeksiyonu ve Odak anlamı veren parçacıklar.

 

 

 

 

JF 301
7299
JF 301 7299 nakipogl at boun.edu.tr

Dil ve Bilişsel Süreçler, Dil Edinimi, Psikodilbilim, Biçimbilim, Türkçede Bilgi Yapısı, Ezgi-Pragmatik ve Ezgi-Anlambilim ara kesitleri

 

JF 303
4911
JF 303 4911 balkiz.ozturk@boun.edu.tr

Kafkas Dilleri, Altay Dilleri, Türk Dilleri, Teorik Sözdizim, Anlambilim

Yarı Zamanlı

JF 310
6623
JF 310 6623 ankvab_g60@hotmail.com

Abhaz dili ve tarihi

JF 310
6623
JF 310
6623

Lazca

JF 310
6623
JF 310
6623

Kabardeyce, Rusça

JF 310
6623
JF 310
6623

Türk İşaret Dili (TID)