Didar AKAR

Doçent Doktor
  • Son sınıf danışmanı
Ofis: 
JF 302
E-posta: 
akar@boun.edu.tr
Telefon: 
4912
Eğitim: 

1998

   Doktora Dilbilim, Michigan Üniversitesi, ABD.

1990

   Yüksek Lisans Dilbilim, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye.

1987

   Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye.

 

Araştırma Alanları: 

Söylem analizi, tür analizi, dil ve cinsiyet, dil edinimi

Araştırma Projeleri: 
  • Ortak Araştırmacı, İşbirliğini, Alışverişi ve Dayanışmayı Artırarak Sosyal Uyum, Pozitif Mesajlaşma ve Barış için Dijital Teknolojiden Yararlanma (2021 - 2024). Avrupa Komisyonu - EuropeAid.
  •  
  • Baş Araştırmacı, Ev içi taciz mağduru kadın anlatılarında kimlik inşası (2007-2012). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu. Açıklama: Aile içi şiddet mağduru kadınların anlatılarında kimlik inşası.
  •  
  • Araştırmacı, SLI (Özgül Dil Bozukluğu) Türkçe (2004-2007). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu. Tanım: Mine Nakipoğlu (Baş Araştırmacı) ve Ayşe Gürel ile SLI'nin Türkçe tanımı ve teşhisi üzerine bir proje
  •  
  • Araştırmacı, Zihin teorisinin gelişiminde dilin rolü (1992-1995). Michigan Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. Rol: Türkçe hakkında bilgi vermek, Türkiye'de deney hazırlamak ve yürütmek, verileri kodlamak ve analiz etmek. Açıklama: Marilyn Shatz (Baş Araştırmacı), Ivelisse Martinez ve Gill Diesendruck ile diller arası bir proje
  •  
  • Araştırmacı, Osmanlı projesi (1994). Michigan Üniversitesi, Harlan-Hatcher Mezun Kütüphanesi. Açıklama: Harlan-Hatcher Lisansüstü Kütüphanesi'ndeki Osmanlı Koleksiyonu'nun envanteri, harf çevirisi, tasnifi ve kart kataloglaması

Yayınlar

Books and edited volumes: 

Güven, M., Akar, D., Öztürk ,B. and M. Kelepir (eds) (2016) Exploring The Turkısh Linguistic Landscape: Essays in Honor of Eser
Erguvanlı-Taylan. Amsterdam: John Benjamins.

Özsoy, S., Akar, D., Demiralp, M. Erguvanlı-Taylan, E. and A. Aksu-Koç (eds.) (2003) Studies on Turkic Linguistics. Istanbul: Boğaziçi University Press.  

Taylan, E. and D. Akar (1997) Kayıp Çanta: Öykü Yabancılar için Türkçe Başlangıç Düzeyi. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Articles and book chapters: 

Kitap bölümleri

Akar, D.,Öztürk,  B., Göksel, A. and M. Kelepir (2020) Common Ground Management and Innder Negation in One: The Case of Hani. In Zeyrek, D.and U. Özge (eds) Ddiscourse Meaning: The View from Turkish. De Gruyter: Mouton. (pp 57-77)

Akar, D. and B. Öztürk (2020) The discourse marker hani in Turkish. In Modicum and Duplatre (eds) Information-Structural Perspective on Discourse Particles.Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. (pp: 251-276)

Akar, D. and L. Martı (2015) Söylem Çözümlemesi. in Seggie and Bayyurt eds. Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. İstanbul: Anı Yayıncılık.(pp. 242-252)

Akar, D. (2011) Impersonalization and agency: The linguistic strategies of distancing the self from traumas. in Erguvanlı-Taylan and Rona (eds) Puzzles of Language: Essays in Honor of Karl Zimmer. Harrassowitz (pp 187-200)

Kaya, N. and D. Akar (2011) Ambivalent belongings: Constructing identities in immigrant discourse. In Ciapiela, K. (ed.) Personal Identity through a Language Lens. Lodz Studies in Language. Peter Lang Publishing. (pp.43-54)

Koçbaş, D. and D. Akar (2007) Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği. Dilbilim Araştırmaları. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.17-32

Özsoy, S., Akar, D., Demiralp, M. Erguvanlı-Taylan, E. and A. Aksu-Koç (eds.) (2003) Studies on Turkic Linguistics. Istanbul: Boğaziçi University Press.

Akar, D. (2000) Gereğinin yapılmasını rica ederim: İş yazışmalarında kullanılan istek biçimleri. Dilbilim Araştırmalari. Istanbul: Simurg Yayınevi. .9-16.

Akar, D. (2000) Wh-questions in Turkish. In Rona, B. (Ed) Current Issues in Turkish Linguistics  volume II. Ankara: Hitit Publications. 67-74.

Akar, D. and L. Louhiala-Salminen (1999) Towards a new genre: A comparative study of business faxes. In Bargiela-Chiappini, F and C. Nickerson (eds) Writing Business: Genres, Methods, and Languages. Essex, UK: Longman.pp.207-226

Taylan, E. and D. Akar (1997) Kayıp Çanta: Öykü Yabancılar için Türkçe Başlangıç Düzeyi. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Dergi Makaleleri

Kechriotis, C., Akar, D., Kelepir, M. and B. Öztürk (eds) (2014) Dilbilim Araştırmaları Dergisi Special Issue: A Festschrift for Prof. A. Sumru Özsoy. 2014/II. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Shatz, M., Diesendruck, G., Martinez-Beck, I., and Akar, D.  (2003) The influence of language and socioeconomic status on children’s understanding of false belief. Developmental Psychology 39(4):717-729.

Akar, D. (2002) The macro contextual factors shaping business discourse: the Turkish case. International Review of Applied Linguistics 40: 305-322.

Akar, D. (2002) The macro contextual factors shaping business discourse: the Turkish case. International Review of Applied Linguistics 40: 305-322.

Konferans Bildirileri

Akar, D. (1988) Interjections in Turkish. In Koç, S. (ed) Proceedings of the IV. International Conference on Turkish  Linguistics. Ankara: Middle East Technical University. 265-274

Konuşmalar / Sunumlar: 

Davetli Konuşmalar

Akar, D. (2017) Gökten üç elma düşmüş: Biri anlatana, biri anlatıya, biri de nitel araştırmacıya. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü (23-24 Mart 2017)

Akar, D. (2016) Anlatılar, Yaşam Öyküleri: Dil Üzerinden kurgulanan kimlikler.  Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim topluluğu, İzmir. (11 Mart 2016)

Akar, D. (2015) Konuşma Çözümlemesi ve Sınıf-içi Etkileşim Alanına Katkıları. Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Merkezi. Eskişehir. (30 nisan 2015)

Konferans Sunumları

Akar, D. (2022) Ladino: Status and Attitude in a Multilingual Community. Presented at the International Colloquium on Endangered Languages. Istanbul, Turkey.

Hüsünbeyi, M. Akar, D. Özgür, A. (2022) Identifying Hate Speech Using Neural Networks and Discourse Analysis Techniques. In Proceedings of the First Workshop on Language Technology and Resources for a Fair, Inclusive, and Safe Society within the 13th Language Resources and Evaluation Conference, pages 32–41, Marseille, France. European Language Resources Association.

Tunçer, Ü.C., Akar, D. (2022)  Sosyal Medyadaki Türkçe İnternet Mimlerinin Dilsel ve Belirtisellik Çözümlemesi. Presented at 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Konya, Turkey.

Topçu, İ.N. ,Akar, D. (2022) Sıkıcı ama Eğitimli? Standart Türkçeye karşı tutumlar üzerine bir çalışma. Presented at 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Konya, Turkey.

Hüsünbeyi, M. Akar, D. Özgür, A. (2021) Hate Speech Detection in Turkish Texts via Neural Networks and DiscourseAanalysis Techniques. Presented at ICTL’20 International Conference on Turkic Linguistics, Eskişehir, Turkey.

Martı, L. and D. Akar (2019)  Response Tokens in Turkish Conversation. presented at 15th  IPrA (International Pragmatics association) Conference, Hong Kong, China.

Sevgi, H. Dinç, B., Akar, D. ,Öztürk, B., Arslan-Kechriotis, C., Kontovas, N. and A. Göksel (2019) İstanbul’un Miras Dillerinin Türkçe ile etkileşimi. presented at 33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey.

Akar, D. and L. Martı, (2018) Intricacies of Being Negative: Response Tokens in Turkish. Presented at LANSI 2018 (Language and Social Interaction), New York, USA.

Öztürk-Başaran, B. and D. Akar (2018) The Discourse Particle Hani in Turkish.b Presented at SLE 2018 (Societas Linguistica Europaea) Tallinn, Estonia.

Özbey, C. and D. Akar (2018) Multiple Negation in turksih and its Pragmatic Properties. Presented at ICTL’19 International Conference on Turkic Linguistics. Astana, Kazakhstan.

Akar, D. nd L. Martı (2018) Negative Response Tokens in Turkish. Presented at ICTL’19 International Conference on Turkic Linguistics. Astana, Kazakhstan.

Akar, D.  and C. Özbey (2018) Multiple Negation as an Epistemic Stance Marker. Presented at  GURT 2018 (Georgetown University Round Table in Linguistics), Washington D.C., USA.

Özbey, C. and D. Akar (2017) A corpus analysis of double negatives in Turkish. Presented at Pragmatics of Negation: Aspects of Communication, Stockholm, Sweden.

Topaloğlu, S. and D. Akar (2017) Weight-loss narratives in Turkish: Linguistic representations of  morality and body perceptions. Poster presented at ICTL 28 (International conference on Turkic Languages), Adana, Turkey.

Akar, D. and D. Bozkurt (2014) Rhetorical questions in everyday talk: A Conversation Analytic approach. Presented at ICTL 27 (International Conference on Turkic Languages), Rouen, France.

Akar, D. (2014) The gendered construction of the “mad” as a social identity. Presented at 8th International Gender and Language Association Conference, Vancouver, Cananda.

Akar, D. (2012) Moral stance markers and identity in the stories of victims of domestic abuse. Presented at 7th International Language and Gender Association Conference, Sao Leopoldo, Brazil.

Sorma, M. and D. Akar (2012) Transgendered Body as the Signifier of ‘Ideal’ Woman . Presented at 7th International Language and Gender Association Conference, Sao Leopoldo, Brazil.

Akar, D. (2011) Authorial Stance and Politeness in academic book reviews. Presented at 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches, METU, Ankara, Turkey.

Akar, D. (2011) Moral stance as a means of creating causality and identity in life stories. Presented at 12th International Pragmatics conference, Manchester, UK.

Kaya, N and D. Akar (2010) Ambivalent belongings: constructing identities in immigrant discourse. Presented at Personal Identity Through a Language Lens Conference, Lodz, Poland.

İkizoğlu, D. and D. Akar (2010) Direct reported speech: Positioning and relational identity work. Presented at Personal Identity Through a Language Lens Conference, Lodz, Poland.

Akar, D. (2009) “…And then the rape happened”: Distancing and agency in the narratives of domestic violence. Presented at 11th International Pragmatics conference, Melbourne, Australia.

Akar, D. (2009) Victims or survivors?:The identity construction in the narratives from a women’s’ shelter . Presented at 37th NAES Conforence, San Diego, USA.

Koçbaş, D. and D. Akar (2007) Development of global structure in expository texts: Interaction of genre, coherence and literacy. Presented at 10th International Pragmatics Conference, Göteborg, Sweden.

Akar, D. (2004) Not you, not me, but the company: The discourse participants in business correspondence.  Presented at The 24th Annual International Conference of The Poetics and Linguistics Association. New York University. New York, NY, USA.

Akar, D. and B. Erdem (2004) When the joke fails: Gender differences in handling failed humorous attempts. Presented at  CLPG - International Conference on Language, Politeness and Gender University of Helsinki, Finland.

Akar, D. (2001) The macro contextual factors shaping business discourse: the Turkish case. Presented at ABC European Convention, Dresden, Germany.

Akar, D. and I. Baş (1999) Host”il”ing women: Construction of gendered identities in a radio talk show. Presented at International Symposium: Talking Gender and Sexuality, Aalborg, Denmark.

Akar, D. (1999) Gereğinin yapılmasını rica ederim: İş yazışmalarında kullanılan istek biçimleri. Presented at XIII. Dil Bilim Kurultayı. Boğaziçi University, Istanbul.

Akar, D. and L. Louhiala-Salminen (1999) Towards a new genre: A comparative study of business faxes. Presented at AAAL Conference, Orlando, Florida.

Shatz, M., Martinez, I., Diesendruck, G. and D. Akar (1995) The influence of language on children’s understanding of false belief. Presented at Biennial Meeting of the Society for Child Development . Indianapolis, Indiana.

Akar, D. (1994) The role of the language in children’s understanding of the mind. Presented at Turkish Studies Colloquium, University of Michigan.

Akar, D. (1990) Wh-Questions in Turkish. Presented at the V. International conference on Turkish Linguistics. University of London.

Danışmanlığını yaptığı yüksek lisans tezleri

Bedir, Seyyit Talha (2022) Pragmatics of Impersonal Pronouns in Turkish

Tunçer, Ümit Can (2022) Turkish Memes and Their Users: Indexıcality and Identity

Through Language Play

Akkaya, Seda Tuğçe (2022) (co-advisor) Gender Representations in Recent advertisements: A Multi-modal Analaysis. (Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Yeniler, Yılmaz (2021) (co-advisor) Interpreting Gender in turksih Archeology and Ancent Historiography: A Crticial Discourse Analysis.

Kavaklı, S. Başak  (2020) Media Representation of Migration to Turkey: A Diachronic Perspective.

Özbey, Can (2019) A Corpus Analysis of Negation in Turkish.

Akgün, Erdem (2019) The Cosmopolitanization of Culinary “Consumption”: Steakhouses as Instances of the Culture Industry.

Kısa – Kaz , Nagihan (2018) (Co-advisor) A Tripartite Division of Stative Verbs in Turkish.

Powell, Lance (2018) A Framework for Understanding and Detecting Harrassment in Social VR.

Özbarlas, Zeynep (2016) The Role of Narrative in Creating the Ideal Woman: The Case of Hayat Magazine.

Yıldırım, Ali Utku (2015) Fan by Proxy: Cross-Cultural Media Fandom in Turkey.

Sorma, Mediha Pınar (2014) Fragile Identities: Prostitutes as Signifiers of Patriarchy and Heteronormativity in Turkey.

Arıcan, Aysu (2013) ’The Mad’ spotted? The Politics of Mad Identity Through Discursive Themes on “Mahallenin Delisi”.

Kaya, Neşe (2011) Ambivalent Belongings: A Discourse Analysis of Second Generation Cretan Immigrants in Cunda.

İkizoğlu, Didem (2010) Direct Reported Speech: Positioning and Relational Identity Work.

Humphrey, Alys (2010) Establishing Legitimacy: Persuasion and Organizational Identity.

Can, Ayşegül (2008) Impoliteness on Internet Interaction: Rhetorical Strategies Used in Political Discussion Forums.

Koçbaş, Dilara (2006) Expository Writing in Turkish:  A rhetorical Approach to Coherence and Cohesion.

Erdem, Bilgen (2005) Conversational Humor in Peer Groups.

Çağlar, Özge  (2004)  Interactional Dynamics in Medical Encounters: The Participant Roles and Identities.

Verdiği Lisans dersleri

LING 111 Introduction to Linguistics

LING 101 Introduction to Lingguistics I

LING 102 Introduction to Linguistics II

ENGL 201 Structure of Modern English

LING 203 Syntax

LING 321 Turkish-English Contrastive Analysis

TK 204 Structure of Modern Turkish

LING 341 Sociolinguistics

LING 408 Language and Gender

LING 483 Narrative Analysis

LING 492 Introduction to Discourse Analysis

LING 495 Conversation Analysis

LING 496 Language and Identity

Verdiği Yüksek Lisans/Doktora dersleri

Ling 552 Sociolinguistics

Ling 553-583-584 Discourse Analysis

LING 58T Language and Interaction