Bölüm Hakkında

Dilbilim Bölümü, Dilbilim alanında Lisans derecesi ile sonuçlanan dört yıllık bir program, Yüksek Lisans derecesi ile sonuçlanan iki yıllık bir program ve Doktora derecesi ile sonuçlanan dört yıllık bir program sunmaktadır. Dilbilim BA Programı, doğal dillerin yapısını anlamak için araçlar sunar ve dilbilim teorisinin temellerini araştırır. Bu amaçla, programın ilk yılı öğrenciye genel dilbilimin temel kavramsal kavramlarını tanıtır, ikinci yıl ise dilbilimsel analizin temelini oluşturan teorik dilbilimdeki zorunlu derslerle devam eder.