Eser ERGUVANLI TAYLAN

Professor (Emeritus)
Office: 
JF 310
E-mail: 
taylanes@boun.edu.tr
Phone: 
6623
Education: 

1979

Ph. D. in Linguistics, UCLA

1976

M.A. in Linguistics, UCLA

1973

B.A. in English Language & Literature, Boğaziçi University

 

Research Interests: 

Structure of Turkish, Turkish phonology, tense-aspect-modality, morphology and syntax/semantics interface, verbal system of Laz

Research Projects: 
  • Researcher, Early Childhood Education in Turkey: Need Assessment and Evaluation of Language Competence (2000-2002)
  • Boğaziçi University Research Fund and Mother Child Education Foundation (AÇEV), Proje code: 00R 101
  • Research team: Prof. Ayhan Aksu Koç (PI), Prof. Sevda Bekman, Prof. Eser E. Taylan

Publications

Books and edited volumes: 

Erguvanlı Taylan, E. (2015). The Phonology and Morphology of Turkish. İstanbul: Boğaziçi Üniversity Press.

Erguvanlı Taylan, E. (guest editor) (2013). Dilbilim Araştırmaları Dergisi Özel Sayı: Türk Sesbilimine Güncel bir Bakış. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.  

Erguvanlı Taylan, E. & Rona, B. (Eds.) (2011). Puzzles of Language, Essays in Honour of Karl Zimmer. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Özsoy, S., Nakipoğlu-Demiralp, M., Akar, D., E. Taylan, Eser & Aksu Koç, A. (Eds.) (2003). Studies on Turkish Linguistics. Istanbul: Boğaziçi University Press.

Erguvanlı Taylan, E. & Taylan, C. (trans.) (2002). Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I: Socrates’ten Saussure’e Batı Geleneği [Landmarks in Linguistic Thought]. Ankara: TDK Yayınları, 799.

Taylan, E. E. (ed.) (2001). The verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins.

Özsoy, S. & Erguvanlı Taylan, E. (eds.) (2000). Türkçe'nin Ağızları Çalıştayı Bildirileri [Proceedings of the  Wokshop on the Dialects of Turkish]. İstanbul: Boğaziçi University Press.

Özsoy, S. & Taylan, E. E. (Eds.) (2000). XIII. Dilbilim Kurultayı  Bildirileri [Proceedings of the thirteenth Conference on Linguistics]. İstanbul: Boğaziçi University Press.

Aksu Koç, A., Taylan, E. E., Özsoy, A. S. & Küntay, A. (Eds.) (1998). Perspectives on Language Acquisition: Selected Papers from the VIIth International Congress for the Study of Child Language. Istanbul :Boğaziçi University Press.

Taylan, E. E. & Akar, D. (1997). Kayıp Çanta [The Missing Briefcase: Turkish for Foreigners]. İstanbul: Boğaziçi University Press.

Taylan, E. E. & Özdönmez, M. (1997). Workbook for H. Sebüktekin's Turkish for Foreigners (genişletilmiş ikinci baskı). İstanbul: Boğaziçi University Press.

Taylan, E. E. & Aksu Koç, A. (eds.) (1986). Proceedings of the Turkish Linguistics Conference. Istanbul: Boğaziçi University Press.

Taylan, E. E. (1984). The Function of Word Order in Turkish Grammar. Berkeley: University of California Press, Linguistics Vol. 106.

 

Articles and book chapters: 

Öztürk, B. &  Taylan, E. E. (in press). Omnipresent Little v in Pazar Laz. In The Verbal Domain. Oxford: Oxford University Press.

Öztürk, B. & Taylan, E. E. (in press). Possessive Constructions in Turkish. Lingua.

Öztürk, B., Taylan, E. E. & Zimmer, K. (2015). Possessive-free Genitives in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (pp. 189-204)

Terziyan, T., Erguvanlı Taylan, E. & Aksu Koç, E. (2015). Acquisition of Modality in Turkish. In D. Zeyrek, Ç. S. Şimşek, U. Ataş & J. Rehbein (Eds.), Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 

Aksu-Koç, A., Terziyan, T. & Taylan, E. E. (2014) Input offers and child uptakes: Acquiring mood and modal morphology in Turkish. Language, Interaction, and Acquisition, 5(1): 62-81.

Öztürk, B. & Taylan, E. E. (2014). Transitivity in Pazar Laz. Acta Linguistica Hungarica, 3(1): 171-196.

Erguvanlı Taylan, E. & Öztürk, B. (2014). The Notorious -(s)I(n) in Turkish: Neither an Agreement nor a  Compound Marker. Dilbilim Araştırmaları II  (Special Issue). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. (pp. 181-199)

Erguvanlı Taylan, E. (2013). Morphophonological alternation in Turkish: where phonology and morphology meet. Journal of Turkic Languages, 17(1/2): 66-86.

Erguvanlı Taylan, E. (2013). Türk Sesbilimine Güncel bir Bakış. Dilbilim Araştırmaları Dergisi Özel sayı. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. (pp. 1-8)

Erguvanlı Taylan, E. (2013). Türkçe’de Yantümcelerde Kipliğin İmlenmesi. In N. Baykal, K. Büyükkarcı & G. Ulusoy (Eds.), Ulusoy 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. (pp. 82-94)

Bekman, S., Aksu Koç, A. & Taylan, E. E. (2012). Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz Okulu Modeli. Türk Psikoloji Dergisi, 7(70): 48-60.

Erguvanlı Taylan, E. (2011).  Is there evidence for a voicing rule in Turkish? In E. Erguvanlı Taylan & B. Rona (Eds.), Puzzles of Language: Essays in Honour of Karl Zimmer. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Bekman, S., Aksu Koç, A. & Taylan, E. E. (2011). Effectiveness of an intervention program for six-year-olds: a summer-school model. In European Early Childhood Education Research Journal, 19(4): 409-431.

Erguvanlı Taylan, E. & Aksu Koç, A. (2011). Adverbs at the interface of tense, aspect and modality: evidence from Turkish. In T. Mortelmans, J. Mortelmans and W. De Mulder (Eds.), The mood for mood. Amsterdam: Rodopi. (pp. 101-116)

Erguvanlı Taylan, E. (2011). Mood and Modality in Pazar Laz. In B. Başaran Öztürk & M. Pöchtrager (eds.), The Grammar of Pazar Laz, (Eds.). München: Lincom.

Erguvanlı Taylan, E. (2009). Türkçe’de kaynaştırma sesi var mıdır? In M. Sarıca, N. Sarıca & A. Karaca (Eds.), XXII: Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları: 48. Ankara: Cantekin Matbaası. (pp. 219-228)

Erguvanlı Taylan, E. & Aksu Koç, A. (2008). Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi. XXI. Dilbilim Kurultay Bildirileri. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.

Erguvanlı Taylan, E. & Güven, M. (2005). Görünüş ve Nicelik kesişiyor: Daha neler? XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi. (pp. 144-159)

Erguvanlı Taylan, E. (2001). On the relation between temporal/aspectual adverbs and the verb form in Turkish. In E. E. Taylan (Ed.), The Verb in Turkish. Amsterdam: John Benjamins. (pp.97-129)

Erguvanlı Taylan, E. (2000). Semi-grammaticalized Modality in Turkish. In A. Göksel & C. Kerslake (Eds.), Studies on Turkish and Turkic Languages. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. (pp. 113-143)

Özsoy, S. & Taylan, E. E. (2000). Türkçe'nin Ağız Çalışmalarında Yöntem Sorunları [Methodological issues in the analysis of Turkish dialects]. In S. Özsoy & E. Taylan (Eds.), Türkçe'nin Ağızları Çalıştayı Bildirileri. İstanbul: Boğaziçi University Press. (pp. 27-33)

Erguvanlı Taylan, E., Aksu Koç, A. & Kyuchukov, H. (2000). Bulgar ve Türk Çingenelerinin Türkçesi: Durum Eklerinde Farklılaşma [The Turkish of Bulgarian and Turkish Gypsies: Differentiation in case marking]. In S. Özsoy & E. Taylan (Eds.), XIII. Dilbilim Kurultay Bildirileri. İstanbul: Boğaziçi University Press. (pp. 263-271)

Erguvanlı Taylan, E. (1999). Review of J. Kornfilt's TurkishJournal of Anthropological Linguistics, June 1999.

Erguvanlı Taylan, E. (1998). What determines the choice of nominalizer in Turkish nominalized complement clauses? In Bernard Caron (ed.), Proceedings of the XVIth International Congress of Linguists. Oxford: Pergamon. (Paper no.220, CD Rom)

Erguvanlı Taylan, E. (1998). Türkçe’de tümce yapısına sahip tümleç yantümceleri. In K. İmer & L. Subaşı Uzun (Eds.), Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. (pp. 145-155)

Erguvanlı Taylan, E. & Özsoy, S. (1998). Türkçe'nin Neden Gösteren İlgeç Yantümceleri [Adverbial reason clauses in Turkish]. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi. (pp. 116-125).

Erguvanlı Taylan, E. & Aksu Koç, A. (1998). Function of Relative Clauses in Narrative Discourse. In L. Johanson (Ed.), Proceedings of the Seventh International  Conference on Turkish Linguistics. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. (pp. 271-285)

Erguvanlı Taylan, E. (1997). Türkçe'de Görünüş, Zaman  ve Kiplik İlişkisi: -DI Biçimbirimi [The  Relationship between Aspect, Tense and Modality in Turkish: the Morpheme -DI]. In D. Zeyrek & Ş. Ruhi (Eds.), XI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara: ODTU Yayınları. (pp. 1-13)

Erguvanlı Taylan, E. (1996). On the Parameter of Aspect in Turkish. In A. Konrot (Ed.), Proceedings of the Sixth International Conference on Turkish Linguistics. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. (pp. 153-169)

Erguvanlı Taylan, E. (1996). Aspects of Control in Turkish. In B. Rona (Ed.), Current Issues in Turkish Linguistics: Proceedings of the Fifth International Conference on Turkish Linguistics. Ankara: Hitit Yayınevi. (pp. 47-61)

Taylan, E. E. (1994). Yantümcelerde Tamlayan Ekinin İşlevi Üzerine [On the Function of the Genitive Ending in Embedded Structures). Dilbilim  Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi. (pp. 31-41)

Zimmer, K. & Taylan, E. E. (1994). Case Marking in Turkish Indefinite Object Constructions. BLS, 20: 547-553.

Özsoy, S. & Taylan, E. E. (1994). Türkçe'deki Belirtecimsilerin Sözdizimsel Özellikleri [The Syntactic Properties of Adverbials in Turkish]. VIII. Dilbilim  Kurultayı. İstanbul: Istanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. (pp. 99-108)

Taylan, E. E. (1993). Türkçe'de  -DIK Ekinin Yantümcelerdeki İşlevi Üzerine [On the function of -DIK in Turkish embedded structures]. Dilbilim  Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi. (pp. 161-171)

Taylan, E. E. & Özsoy, S. (1993). Türkçe'de Bazı Kiplik Biçimlerinin Öğretimi Üzerine [On the Teaching of certain Modality Forms in Turkish]. Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ankara: Ankara Üniversitesi, DTC Fakültesi Yayını 371. (pp. 1-9)

Özsoy, S. & Taylan, E. E. (1992). Türkçe'de Adöbeğinin İç Yapısı [The Internal Structure of the Noun Phrase in Turkish]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3): 3-13.

Özsoy, S. & Taylan, E. E. (1990). Berlitililik Kavramı ve Yabancı Dil olarak Türkçe [The Concept of Markedness and Turkish as a Foreign Language]. Dilbilim Uygulamaları. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları. (pp. 187-197).

Taylan, E. E. (1988). On the Expression of Temporal Reference in Subordinate Clauses in Turkish. In S. Koç (ed.), Studies on Turkish Linguistics.  Ankara: ODTÜ Yayınları. (pp. 333-351)

Taylan, E. E. (1987). The Role of Semantic Features in Turkish Word Order. Folio Linguistica XXI 2-4: 215-229.

Taylan, E. E. (1987). Tense Variation in Turkish Narratives. In H. E. Boeschoten & L. Th. Verhoeven (Eds.), Studies in Modern Turkish. Tilburg: Tilburg University Press. (pp. 177-189)

Taylan, E. E. (1986). Some Aspects of Negation in Turkish. In A. Aksu Koç & E. Erguvanlı Taylan (Eds.) Proceedings of the Turkish Linguistics Conference. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. (pp. 159-179)

Taylan, E. E. (1986). Pronominal vs. Zero Representation of Anaphora in Turkish. In D. I. Slobin & K. Zimmer (Eds.), Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. (pp. 206-233)

Taylan, E. E. (1981). A Case of Syntactic Change: Ki-Constructions in Turkish. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, Beşeri Bilimler Cilt 8: 111-140.

Taylan, E. E. & West, S. L. (1981). An Evaluation of Underhill's "Turkish Grammar" with a Supplement on the Teaching of Turkish Participles. International Journal of Turkish Studies, 2(1): 148-175.

Taylan, E. E. (1979). An Odd Case in the Causative Construction of Turkish. CLS, 16: 92-100.